O projektu: Jačanje konkurentnosti tvrtke ATM Valve Solutions

 

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke ATM Valve Solutions (KK.03.2.1.06.1163)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

 

Središnji problem koji ATM Valve Solutions ovim projektom želi riješiti jest ograničena konkurentnost tvrtke koja je posljedica nedostataka u procesu proizvodnje. Kako bi se navedeni problem otklonio, tvrtka će u sklopu projekta nabaviti CNC stroj za izradu elemenata proizvoda te implementirati novi softver za projektiranje proizvoda. Navedeno će rezultirati jačanjem konkurentnosti i povećanjem efikasnosti u procesu proizvodnje.

 

Cilj projekta: Povećanje efikasnosti proizvodnog procesa nabavom CNC stroja za izradu elemenata proizvoda te implementacijom novog softvera za projektiranje proizvoda.

 

Očekivani rezultati projekta:

Nabavljen, instaliran i pušten u rad CNC stroj za izradu elemenata proizvoda. Smanjeni troškovi rezanja elemenata za 40% (smanjeni troškovi proizvodnje za 7%) i smanjeno trajanje proizvodnog ciklusa za 12%. Zaposlena jedna osoba srednje stručne spreme za rad na stroju.

Nabavljena i instalirana licenca neograničenog trajanja za korištenje softvera za definiranje karakteristika ventila. Nabavljeno i instalirano serversko računalo na kojem se pokreće softver. Smanjeno trajanje proizvodnog ciklusa za 5% i smanjeni ukupni troškovi proizvodnje za 5%. Zaposlena jedna osoba visoke stručne spreme za rad s nabavljenim softverom.

Izrađena web stranica tvrtke ATM Valve Solutions. Izrađena trajna ploča s informacijama o projektu.

Konzultantska tvrtka je provela koordinaciju provedbe projekta: proveden je postupak nabave sukladno prilogu 4. za sve troškove u proračunu projekta, izrađena su najmanje 2 Zahtjeva za nadoknadom sredstava, osigurano je poštivanje načela informiranja i vidljivosti, izrađeno je izvješće o provedbi projekta te su provedene sve ostale radnje koje su nužne da bi provedba projekta bila uspješna.

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 367.790,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 266.649,75 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.12.2017. – 15.06.2018.

 

Kontakt: Antonio Duvnjak, mob: +385 99 223 3336, e-mail: antonio.duvnjak@atm.hr

 

 

www.strukturnifondovi.hr

Projekt Jačanje konkurentnosti tvtrke ATM Valve Solutions sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke ATM Valve Solutions.